شرکت پالایش نفت جی
کد کاربر
رمز
 
 
      ارزش­ها:
· درستی
· پاسخگویی
· تفکر برد-برد
· ارج نهادن به سرمایه انسانی
· مسئوليت پذيري اجتماعی
 
 

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>