شرکت پالایش نفت جی
کد کاربر
رمز
 

 

 

خدا در هيچ جا ، همچون آنجا پرستش نمی شود كه آدمی براي نيكي كردن به ديگران گام بر می دارد .

امام صادق(ع)

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.